Noord 0224 561529 / NewZuid 0224 562436 info@stmzee.nl

Privacy

Privacyverklaring Strandexploitatie Sint Maartenszee B.V.

Strandexploitatie Sint Maartenszee B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.stmzee.nl
0224 562436
info@stmzee.nl

Postadres Korfwaterweg 26, 1755 LC Petten,

De functionaris gegevensbescherming van Strandexpl. St. Maartenszee B.V. is te bereiken via info@stmzee.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Strandexpl. St. Maartenszee B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van klanten/leveranciers/personeel:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • Bestelhistorie
 • Betaalgegevens/historie
 • Bankrekeningnummer
 • BSN (personeel)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Strandexpl. St. Maartenszee B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • BSN (personeel)
 • ras (als u een foto bij uw sollicitatie upload, is dat volgens de AVG een bijzonder persoonsgegeven)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Strandexpl. St. Maartenszee B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uitvoering van diensten/producten (verkoop)
 • loonadministratie
 • aanmaken offertes/facturatie
 • aangifte belastingen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Strandexpl. St. Maartenszee B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • alle informatie voor administratie > wettelijk verplicht 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Strandexpl. St. Maartenszee B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Strandexpl. St. Maartenszee B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Strandexpl. St. Maartenszee B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Strandexpl. St. Maartenszee B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Strandexpl. St. Maartenszee B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strandexpl. St. Maartenszee B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stmzee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strandexpl. St. Maartenszee B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact osn op info@stmzee.nl

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

 

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, stmzee.nl / strandpavijloensintmaartenszee.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.